62043 Ge för livet - Hållbar försörjning i världen   


Gör världen fri från fattigdom

I flera av de länder där EFK arbetar lever många människor i svåra förhållanden, till exempel fattigdom, naturkatastrofer och brist på hälso- och sjukvård. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att ge människor möjlighet till egen försörjning, träna människor att kunna hantera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna och för att ge fler tillgång till sjukvård.

Här är två exempel på vad vi gör:

Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning i Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken beskrivs ofta som världens fattigaste land och en stor del av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen. Här arbetar vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer EEB och ADIH för att bekämpa fattigdomen. Genom mikrokrediter, stipendier och utbildningsstöd kan människors liv förbättras konkret och långsiktigt.

Ett 70-tal grupper har etablerats som ekonomiska föreningar och
sammanlagt är över 1000 personer med i grupperna. De jobbar med jordbruk som ger inkomst till den gemensamma sparkassan, men även tillverkning och försäljning av flytande tvål, blekmedel och vinäger. Din gåva till utbildning och mikrolån förändrar livet för utsatta människor i ett av världens fattigaste länder!

Yrkesträning och mikrokrediter, Think & Do

På Egyptens landsbygd lever upp emot 40 % av befolkningen under fattigdomsgränsen. Vår partner Think&Do har lång erfarenhet av att tillsammans med lokala församlingar arbeta med att utrusta människor så att de kan lyfta sig ur extrem fattigdom. Genom träning i tio yrken och möjligheter till mikrolån har tusentals människor fått möjlighet att försörja sig själva och sina familjer.

Aida är en av dem som gått i skola med Think&Do. Genom mikrolån kunde hon köpa en symaskin. Denna är nu avbetalad och hon har kunnat ta en till mikrokredit som möjliggjort att hon även kunnat starta en liten kiosk. Verksamheten bedrivs i hemmet, både sömnaden och försäljningen. Kurserna hon gått på skolan innehåller både matematik och läs- och skrivkunnighet. Detta har gjort det möjligt för henne att kunna räkna och ta betalt. Utöver detta så växer hon med ansvar i och med lånet. Aida har som många andra kvinnor i dessa fattiga byar hoppat av skolan för att jobba eller vara hemma med barnen. Hennes framgång blir ett vittnesbörd till andra kvinnor i byn.

Genom att stödja fokusområdet för Hållbar försörjning är du med och bekämpar fattigdomen! Här kan du läsa mer om våra olika projekt inom området.