Härlig är jorden 2020   


Härlig är jorden… eller? Det beror på vem du frågor. 

År 2020 är nästan inget som vanligt Corona-pandemin håller världen i sitt grepp men för de allra fattigaste är det inte sjukdomen i sig som är det värsta utan effekten av samhällen som stängs som slår hårdast mot världens fattiga. Världsbanken beräknar att omkring 100 miljoner kastas in i extrem fattigdom som följd av pandemin. Trots att tiderna är tider tuffa är det inte läge att ge upp … det är läge att ge hopp! 

Var med du också och befria människor ur fattigdom! Tillsammans kan vi ge människor hopp!

Läs mer på www.geforlivet.com/jul.

Genom Ge för livet får varje år hundratusentals människor över hela världen nya framtidsmöjligheter genom exempelvis skolgång för barn, mikrolån och yrkesutbildningar och hjälp att slippa ett liv i slaveri. Hjälpen finansieras nästan uteslutande genom gåvor och förmedlas genom Evangeliska Frikyrkan som har 90-konto.
Julstämning i Östermalmskyrkan

Julstämning i Östermalmskyrkan

Mötesplatsen ger hopp!

Mötesplatsen ger hopp!