Härlig är jorden 2021   


Härlig är jorden… eller? Det beror på vem du frågor. 

De senaste två åren har coronaviruset haft världen i sitt grepp. Miljontals människor har påverkats. Över två miljoner människor har dött. Påverkan på länders och människors ekonomi har varit
smärtsamt kännbar. Äntligen börjar vi i Sverige kunna se slutet på pandemin. Men det är långt ifrån så överallt i världen. Under
en lång tid kommer vi att behöva återta förlorad mark.  

Var med och befria människor ur fattigdom! Tillsammans kan vi ge människor hopp!

Läs mer på www.geforlivet.com/jul.

Genom Ge för livet får varje år hundratusentals människor över hela världen nya framtidsmöjligheter genom exempelvis skolgång för barn, mikrolån och yrkesutbildningar och hjälp att slippa ett liv i slaveri. Hjälpen finansieras nästan uteslutande genom gåvor och förmedlas genom Evangeliska Frikyrkan som har 90-konto.

Ankan

Ankan

Bultsaxen

Bultsaxen

Hälsopaketet

Hälsopaketet

Ryggsäcken

Ryggsäcken

Symaskinen

Symaskinen

Trädet

Trädet