62044 Ge för livet - Mot människohandel   


Bekämpa människohandeln 

Människohandel är den moderna tidens slaveri och den drabbar människor över hela världen. Varje dag utnyttjas barn och unga kvinnor och män i sex- eller produktionsindustrin och det mänskliga lidandet är enormt. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi i EFK för att förebygga handeln med människor. En central del i detta är att stärka kvinnors rättigheter i alla delar av samhället. EFK arbetar också för att hjälpa människor ur sexindustrin, bland annat genom alternativa försörjningsmöjligheter.

Här är ett exempel på vad vi gör:

Kamp mot människohandel i Europa

I Europa flyttas tusentals människor varje år över landsgränserna för att exploateras och utnyttjas, de flesta inom sexindustrin eller som billig arbetskraft. EFKs fokus i Europa är på dem som hamnat i sexindustrin och för närvarande arbetar vi i Frankrike, på Cypern och i Grekland. Endast 1 % av dem som lämnar prostitution klarar av att inte gå tillbaka till det igen. En stor anledning till att de tvingas tillbaka är att de inte hittar ett arbete. Vi vill bidra till att fler ska lyckas behålla ett liv i frihet genom att erbjuda utbildning och arbetstillfällen till dem som behöver.

Emelie växte upp med sju syskon i en fattig stadsdel i ett land i Afrika. Efter sex år i skolan var hon tvungen att börja jobba för att bidra till familjens försörjning. En dag mötte hon en kvinna som sa att hon kunde hjälpa Emelie att få ett välbetalt arbete i Europa. En sådan dröm! Men kvinnan var en del i ett nätverk som lockade tusentals unga tjejer till Europa. Väl där fanns det inget arbete, utan Emelie tvingades in i prostitution, nu med en skuld på 500 000 kr för resa, kontrakt m.m. Efter några år kunde hon emellertid ta sig därifrån. Helt desperat, utan inkomst och nu med ett litet barn att försörja, fick hon rådet att söka upp Threads of Hope. Idag är Emelie en duktig sömmerska som har börjat bygga ett nytt liv för sig och sin familj.