Härlig är jorden 2022   


Härlig är jorden… eller? 

Fortfarande lever mer än 700 miljoner människor i extrem fattigdom, och mer än 100 miljoner människor är på flykt när vi skriver det här. Som ett resultat av detta tvingas många barn ge upp sin skolgång, familjer saknar mat och husrum och lever med konstant oro för
sin framtid. Också i länder långt från krigets fasor drabbas  människor. Det är inget nytt att när ekonomin stannar upp är det alltid de redan utsatta som drabbas värst. 

Var med och befria människor ur
fattigdom! Tillsammans kan vi ge människor hopp!

Läs mer på www.geforlivet.com/jul 

Genom Ge för livet får varje år hundratusentals människor över hela världen nya framtidsmöjligheter genom exempelvis skolgång för barn, mikrolån och yrkesutbildningar och hjälp att slippa ett liv i  slaveri. Hjälpen finansieras nästan uteslutande genom gåvor och förmedlas genom Evangeliska Frikyrkan som har 90-konto.
Julnumret av EFK Direkt 2022

Julnumret av EFK Direkt 2022