62041 Ge för livet - Barns rättigheter i världen   


Ge barn trygghet och rättigheter  

I många länder i världen anses barn vara lägst i hierarkin och få vill lyssna till dem. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi i EFK för att stärka efterlevnaden av barns rättigheter på alla nivåer i samhället. Vi arbetar för att stödja familjer så att de så snart som möjligt av egen kraft kan ta ansvar för sina barn.

Här är två exempel på vad vi gör:

Korttidsboende för järnvägsbarn i Indien

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, hamnat där genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner driver, medan man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet sker dock i förebyggande syfte. Vår samarbetsorganisation erbjuder bland annat undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

En av dem som fått hjälp är Anmol. Han var bara tre år när han kom till korttidsboendet i Varanasi efter att man hittat honom på järnvägsstationen helt ensam. Anmol var otröstlig i början när han kom till centret och längtade efter sina föräldrar. Det har krävts mycket kärlek, omsorg och tålamod från personalens sida men gradvis började Anmol känna trygghet. Samtidigt har man sökt efter hans föräldrar i samarbete med polis och myndigheter men utan att lyckas. Anmol har nu lämnat korttidsboendet och bor sedan februari 2020 med sin fosterfamilj som hjälper honom att känna tillit och glädje igen och där han börjat känna sig hemma. Han älskar sin förskola som nu är stängd på grund av covid-19, och längtar tills den öppnar igen. Adoption är nästa steg. Anmol har fått ett nytt hem!

Byutveckling ger barn en ny framtid i Paraguay

Utbildningen i Paraguay har stora brister och många barn lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna. Eftersom skolan bara pågår på halvtid får barnen mycket läxor hem och om de inte får tillräckligt med stöd hemifrån har de svårt att klara skolan. Insatsen riktar sig till barnen under den tid de inte är i skolan. Projektet finns på åtta platser, där lokala församlingar arbetar för att stödja barnen och deras familjer. Församlingarna erbjuder barnen läxhjälp och fritidsaktiviteter. På så sätt kan de få hjälp med att läsa läxor och utvecklas i skolan och samtidigt få en möjlighet att leka och bara vara barn.

Viviana är mamma till två barn som finns med i det här projektet. Hon har alltid drömt om att läsa vidare men den ekonomiska situationen tillät inte det. En dag kom hennes dotter hem med en information om en yrkesförberedande kurs. Kursen drivs av projektet och riktar sig till barnens föräldrar. Hon skrev in sig på kursen att bli bagare och upptäckte att hon hade gåvan att baka. Hon lärde sig att baka mycket väl och efter att ha gått ut två kurser startade hon ett litet bageri i hemmet. Nu kan Viviana försörja familjen genom det hon säljer i bageriet och familjen har fått goda förutsättningar att förändra sitt liv.

Genom att stödja fokusområdet Barns rättigheter är du med och ger barn runt om i världen en chans till en bättre framtid! Här kan du läsa mer om våra olika projekt inom området.